Bitte Seite wählen!
Zur englischen Version wechseln: International DepartmentZur russischen Version wechseln: International DepartmentZur arabischen Version wechseln: International Department
  •  International Department:
 

Chefarzt

Chefarzt
PD Dr. med. Johann Romstöck
Sekretariat
Hilde Schuler, Viktoria Rohrer
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992
PD Dr. med. Johann  Romstöck

Oberärzte

Ltd. Oberarzt
Dr. med. Jérôme Manville
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992
Dr. med. Jérôme  Manville
Oberärztin
Dr. med. Anita Achtschin
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992
Dr. med. Anita  Achtschin
Oberärztin
Dr. med. Irina Ogrezeanu
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992
Dr. med. Irina  Ogrezeanu
Oberärztin
Dr. med. Alexandrina Serban
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992
Dr. med. Alexandrina  Serban

Konsiliararzt

Facharzt
Dr. med. Michael Lühn
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzärzte

Facharzt
Harald Hegmann
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzarzt
Maxim Jemna
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzarzt
Aleksey Kamenar
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzarzt
Wolfgang Keller
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Facharzt
Dr. med. Bernhard Ködel
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzärztin
Nathalie Welscher
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzärztin
Sinje Wübker
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992

Assistenzärztin
Aynur Zimmermann
Telefon
09721 720-2626
Fax
09721 720-2992